Albanian

 

shkollim

Trajnimi i Shkollës së Artit “A.Apolloni” përfshin disiplinat themelore kulturore, artet të përbashkët dhe disiplinat për të adresuar.  Adresat e ofruara janë: Arteve të Bukura – Arkitektura dhe mjedisi – Dizajn i Metal dhe “Arit – Dizajn i Arredimit – Skenografi

Të gjitha adresat kanë një bazë të fortë kulturor për arsimim të mëtutjeshëm dhe kohë artistike trajnimit për të hartuar krijimtarinë e nevojshme për të hyrë në botën e punës.

1 Periudha: të gjithë nxënësit ndjekin një mësim të përbashkët. Gjatë dy viteve të para studentët marrin pjesë në studio arti, ky orientimi drejt disiplinës kryesisht adreson vitin e tretë, përfshin zhvillimin e përvojës teorike dhe teknike dhe praktike në të gjitha laboratorët e Institutit.

Periudha 2: studentët  zgjedhin fushën e studimit dhe  ne fillimin e vitit të tretë, deri në fund të studimeve, në vijim janë disa mësime specifike.

Viti 5: Fundi i planprogramit shkollor me provimin e shtetit.

Associazione Nuovo Orizzonte Via Giordano Bruno,41. Pesaro Cell.3391191306 Email: nuovorizzonte2011@gmail.com

Category(s): INTERNATIONAL languages Albanian/Arabian/Russian/Romanian

Comments are closed.